Senaste utställningen!

Utställning CFA Stockholm, 4-5 april!
Åtta ringar fördelade på två dagar och vi är så glada över resultaten:

CFA PR & GIP Zsa Zsa's Scorpio M&M - placerade sig i alla TOP 10 finaler med resultaten: 1, 1, 2, 4, 6, 7, 7, 7

CFA CH Zsa Zsa's PopRocks placerade sig i 6 av TOP 10 finalerna med resultaten: 4, 4, 6, 7, 7!